Bohus-Malmön

Bohus-Malmön ligger norr om inloppet till Brofjorden och sydväst om inloppet till Åbyfjorden utanför Sotenäset. Om man tar en promenad upp till vattentornet på ön syns i väster Smögen och Kungshamn, i söder Lysekil. Öns totala arean är 4,38 kvkm. Malmön ”dök upp” efter inlandsisens återtåg för cirka 2000 år sedan. Huvudparten av bebyggelsen ligger på östra stranden av ön. Idag bebos ön av cirka 250 bofasta personer. På sommaren, (industrisemestern) sannolikt av mer än 3000 personer.