Bränslestation

200 meter norr om hamnen ligger vår sjömack med bränsle för din båt, men även ett bra ställe att bunkra upp förnödenheter för din seglats på.

Tel. sommartid 0523-358 43.