Nimbus 30 S 2009
Hin Code SE-NIMSO123H08,

Motor Volvo Penta D4, tillverkningsnummer 2004016674, gångtid 75 timmar

Utrustning som fanns ombord vid besiktningstillfället